„Spływ kajakowy Śródmieście” – akcja środowiskowa

W dniu 13.09.2014r. z inicjatywy przedstawicieli społeczności lokalnej śródmieścia Wejherowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie włączył się  w współorganizację rajdu rowerowego połączonego ze spływem kajakowym. W akcji udział wzięło udział 20 osób ze społeczności lokalnej, oraz pracownicy MOPS Wejherowo, asystent rodziny oraz psycholog ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej nr 1. Spływ kajakowy został zorganizowany przy pomocy koła turystycznego działającego przy Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wejherowie. Rajd rozpoczął się na placu przy siedzibie Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 przy ul. Narutowicza, spływ kajakowy natomiast miał miejsce w pobliżu starej cegielni na rzece Redzie. Zbiórka grupy zaplanowana została na godzinę 9.30 w celu załatwienia wszystkich formalności związanych z listami obecności oraz deklaracjami zgody na udział w rajdzie, wypożyczenia rowerów itp.. Każdy z opiekunów – dorosłych uczestników rajdu – miał pod swoją opieką kilkuosobową grupkę dzieci. Przy realizacji spływu aktywny udział brali wolontariusze zrzeszeni przy kole turystycznym. Zmagania z wodą zostały zakończone integracyjnym ogniskiem. W ramach współpracy m.in. z cukiernią „Wenta” w Wejherowie uczestnicy otrzymali dodatkowo poczęstunek w postaci drożdżówek.

[read more=”Więcej” less=”Mniej”]
[/read]