Ogłoszenie wyników naboru – inspektor

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

kandydata na wolne stanowisko pracy w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie

inspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

[read more=”Więcej” less=”Mniej”]

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Patrycja Krakowiak zamieszkała w Kębłowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Patrycja Krakowiak spełnia wymagania formalne oraz posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe, które pozwala na podjęcie pracy na tym stanowisku.

                                                                                                                                            Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie
Anna Kosmalska
Wejherowo, dnia 05.08.2016 r.

[/read]