Świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu miasta Wejherowa usług opiekuńczych zwykłych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z autyzmem

Ogłoszenie o zamówieniu

w postępowaniu dotyczącym zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o którym mowa w art. 138 o   Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm)

Pełna treść ogłoszenia w formacie .docx 
Pełna treść ogłoszenia w formacie .pdf
[read more = „więcej” less = „mniej”]
Wzór umowy do części I postępowania w formacie .pdf
Wzór umowy do części II postępowania w formacie .pdf
Wzór umowy do części III postępowania w formacie .pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

[/read]