Świadczenie usługi dożywiania osób dorosłych-podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2018

ZAPROSZENIE CENOWO- OFERTOWE

w postępowaniu o wartości powyżej 3000 EURO netto do wartości,   której mowa w art. 4  pkt 8 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U.   z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

Pełna treść ogłoszenia w formacie .pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w formacie .pdf