„dobry start” – zbliża się zakończenie naboru wniosków

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie przypomina, że tylko do końca listopada 2018 roku można składać wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry Start” tzw. 300+ na bieżący rok szkolny.

Przypominamy, iż świadczenie to przyznawane jest bez względu na dochód w rodzinie na każde dziecko uczące się do 20 roku życia.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie MOPS w dziale Świadczeń Rodzinnych – link: https://mops.wejherowo.pl/300-dobry-start/

Celem uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem 59 677 79 80 lub zapraszamy osobiście do siedziby MOPS przy ul. Kusocińskiego 17 w Wejherowie.