MIASTO WEJHEROWO OGŁASZA SPRZEDAŻ KOŃCOWĄ WĘGLA

W związku z nowelizacją ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Miasta Wejherowa, informuje, że został wydłużony okres działania ustawowego systemu dystrybucji węgla. Od dnia 11 maja br., będzie można składać wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego w ramach ogłoszonej sprzedaży końcowej co pozwoli zaopatrzyć się mieszkańcom w większą ilość węgla po akceptowalnych społecznie cenach i stworzyć zapasy dające zabezpieczenie energetyczne w kolejnym sezonie. Cena za jedną tonę paliwa stałego wynosi dla mieszkańca 1.750,00 zł. Mieszkańcy mogą składać wnioski do 30 czerwca 2023 r. na węgiel, który pozostał w gminie, natomiast sama sprzedaż trwać będzie do 31 lipca 2023 r. Zniesiony został również limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych. Wnioski o zakup rozpatrywane będą w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

INFORMACJA SPRZEDAŻ KOŃCOWA

WNIOSEK O ZAKUP WĘGLA III SPRZEDAŻ KOŃCOWA

CERTYFIKAT III TURA SORTYMENT 8-25

CERTYFIKAT III TURA SORTYMENT 25+