-UrzĄd Skarbowego oraz usługA „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”.

 

Zdjęcie przedstawia ikonę torsu człowieka na czerwonym tle

 

POTRZEBUJESZ ZAŚWIADCZENIA:

 •  zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego (e-US) na podatki.gov.pl
 •  wyraź zgodę na doręczenie elektroniczne na swoje konto e-US
 •  uzupełnij wniosek o wydanie zaświadczenia
 •  wyślij

Możesz otrzymać zaświadczenie elektroniczne nawet w ciągu kilku minut od złożenia wniosku.

Uzyskanie zaświadczenia w e-US jest bezpłatne.

Dzięki udostępnieniu usługi doręczeń na konto e-US użytkownicy, którzy wyrazili zgodę na e-Korespondencję odbierają potrzebne
dokumenty, w tym zaświadczenia nie wychodząc z domu.

e-Urząd Skarbowy umożliwia proste i szybkie wypełnienie wniosku, dzięki któremu otrzymasz elektroniczne zaświadczenie:

 • o wysokości dochodu podatnika w PIT (ZAS-DF)
 • o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT (ZAS-DFU)
 • o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W) Uzyskanie zaświadczenia w e-US jest bezpłatne

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach (ZAS-DF) lub o wysokości dochodu i składkach (ZAS-DFU) można złożyć:

 • za siebie,
 • za inną osobę fizyczną, której jestem pełnomocnikiem ogólnym.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stanie zaległości w podatkach (ZAS-W) można złożyć:

 • za siebie,
 • za inną osobę fizyczną, której jestem pełnomocnikiem ogólnym,
 • za inny podmiot, niebędący osoba fizyczną, którego jestem pełnomocnikiem ogólnym.