Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

US TA WA z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U z 2024r poz. 854) uchyla art. 13 i art.13a.

Oznacza to, że świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za dobę dla osób, które zapewniły, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przyznane mogą być do 30 czerwca 2024r.

Wniosek o świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem, nie później niż do dnia 31 lipca 2024 r.

Ponadto osoby zdecydowane przenieść się do obiektów zbiorowego zakwaterowania w miejscach oferowanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki o zgłoszenie takiej potrzeby w terminie do 18 czerwca 2024 r.