Archiwum kategorii: Ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych dla MOPS w 2019r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 27.11.2018 – plik w formacie .pdf

Odpowiedź na wniosek o wyjaśnienie treści IWZ z dnia 20.11.2018r. – plik w formacie .pdf

Wniosek o wyjaśnienie treści IWZ z dnia 14.11.2018 – plik w formacie .pdf

Pełna treść ogłoszenia – plik w formacie .pdf

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – plik w formacie .docx

Załącznik nr 2 do ogłoszenia – plik w formacie .docx

Załącznik nr 2a do ogłoszenia – plik w formacie .docx

Załącznik nr 3 do ogłoszenia – plik w formacie .pdf

II Zaproszenie cenowo-ofertowe na zakup i dostawę fabrycznie nowego serwera wraz z oprogramowaniem (niezainstalowanym) dla MOPS Wejherowo

Pełna treść zaproszenia – plik w formacie .pdf

Załącznik nr 1 do zaproszenia – plik w formacie .pdf

Załącznik nr 2 do zaproszenia – plik w formacie .pdf

Załącznik nr 3 do zaproszenia – plik w formacie .pdf

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – plik w formacie .pdf