terminy wypłat świadczeń – marzec 2018r.

Świadczenia Rodzinne,  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

  • 22.03.2018r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00
  • 23.03.2018r.  osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 12.30
  • 26.03.2018r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
  • 27.03.2018r.  osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
  • 28.03.2018r.  osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już decyzję i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłata będzie realizowana w dniach:

  • 16.03.2018r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 12.30
  • 19.03.2018r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 14.00
  • 20.03.2018r.  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

  • 21.03.2018 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi wypłacone zostaną do dnia 31 marca 2018r. na podane konta bankowe.