TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – wrzesień 2019R.

Świadczenia Rodzinne,  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 23.09.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00
 • 24.09.2019r.  osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 25.09.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
 • 26.09.2019r.  osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
 • 27.09.2019r.  osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 12.30

Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już decyzję/informację  i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłata będzie realizowana w dniach:

 • 16.09.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 17.09.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 14.00
 • 18.09.2019r.  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Program 300+ dla osób które złożyły wnioski do 31.08.2019 i otrzymały informację o przyznaniu świadczenia wypłacany będzie w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 16.09.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 17.09.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 14.00
 • 18.09.2019r.  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 19.09.2019 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi:

 • 18.09.2019r. – zasiłek stały
 • 17.09.2019r. – świadczenie wychowawcze (program 500+)
 • 23.09.2019r. – fundusz alimentacyjny
 • 24.09.2019r. – świadczenia rodzinne
 • Świadczenie 300+ wypłacane będzie sukcesywnie do 30 września dla osób które złożyły wnioski do 31.08.2019r.