terminy wypłat świadczeń – marzec 2020

Świadczenia Rodzinne,  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 24.03.2020r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00
 • 25.03.2020r.  osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 26.03.2020r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
 • 27.03.2020r.  osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 12.30
 • 30.03.2020r.  osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już decyzję/informację  i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłacane  będą w dniach:

 • 18.03.2020r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 19.03.2020r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 14.00
 • 20.03.2020r.  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 12.30

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 23.03.2020 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi:

 • 19.03.2020r. – świadczenie wychowawcze (program 500+)
 • 20.03.2020r. – zasiłek stały
 • 24.03.2020r. – fundusz alimentacyjny
 • 25.03.2020r. – świadczenia rodzinne