terminy wypłat świadczeń – wrzesień 2020

Z uwagi na utrzymujący się  stan epidemii i związane z tym utrudnienia w wypłatach świadczeń w kasie Ośrodka w dalszym ciągu apelujemy  o zmienianie formy odbioru świadczeń na przelewy bankowe. 

Przypominamy o konieczności zachowania dystansu społecznego, obowiązku używania maseczki ochronnej oraz o podchodzeniu do kasy pojedynczo. 

Świadczenia Rodzinne,  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 23.09.2020r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00
 • 24.09.2020r.  osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 25.09.2020r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 12.30
 • 28.09.2020r.  osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
 • 29.09.2020r.  osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenie wychowawcze (program 500+) wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 17.09.2020r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 18.09.2020r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 12.30
 • 22.09.2020r.  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Program 300+ dla osób które złożyły wnioski do 31.08.2020r. i otrzymały informację o przyznaniu świadczenia wypłacany będzie w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 17.09.2020r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 18.09.2020r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 12.30
 • 22.09.2020r.  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 21.09.2020 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi:

 • 21.09.2020r. – świadczenie wychowawcze (program 500+)
 • 18.09.2020r. – zasiłek stały
 • 23.09.2020r. – fundusz alimentacyjny
 • 25.09.2020r. – świadczenia rodzinne
 • świadczenie 300+ wypłacane będzie sukcesywnie do 30 września dla osób które złożyły wnioski do 31.08.2020r.