15 sierpnia spiszesz się na wejherowskim rynku

W najbliższą niedzielę, 15 sierpnia na wejherowskim rynku uruchomiony zostanie mobilny punkt spisowy w ramach Narodowego Spisu Powszechnego. Przygotowane zostanie stanowisko, w których dyżurować będzie rachmistrz spisowy. Punkt czynny będzie w godz. 11-18.

Samo spisanie się nie jest skomplikowane i zajmuje maksymalnie kilkanaście minut. Nie trzeba mieć ze sobą dowodu osobistego, wystarczy znać swój PESEL.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do 30 września 2021 roku. W Wejherowie do tej pory spisanych jest ok. 40% mieszkańców. Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, mogą skorzystać m.in. z mobilnego punktu spisowego lub skorzystać z pomocy urzędników w wejherowskim magistracie przy ul. 12 Marca 195.

Na jakie pytania trzeba będzie odpowiedzieć?
W spisie ludności i mieszkań zbierane są dane dotyczące: struktury demograficznej, w tym – płci, wieku, stanu cywilnego prawnego i faktycznego, poziomu wykształcenia, aktywności zawodowej, w tym m.in. – zawodu wykonywanego, lokalizacji miejsca pracy, wymiaru czasu pracy, źródeł utrzymania (ale nie wysokości dochodów), niepełnosprawności, kraju pochodzenia, obywatelstwa, przynależności narodowo-etnicznej i języka jakim posługujemy się w domu, wyznania, migracji wewnętrznych i zagranicznych, składu osobowego i rodzaju więzi członków rodzin i gospodarstw domowych, a także warunków mieszkaniowych.

W badaniu zbierane są dane według stanu na dzień 31 marca 2021 r.