Pudełko na jesień Życia

Pomysł społecznej akcji „Pudełko na jesień Życia” polega na umieszczeniu w specjalnie oznakowanym pudełku najistotniejszych informacji o stanie zdrowia, chorobach, uczuleniach, danych kontaktowych do osób które należy powiadomić w przypadku konieczności zabrania do szpitala itp. Pudełko to należy włożyć do lodówki (jako sprzętu który znajduje się na wyposażeniu większości gospodarstw domowych) a na jej drzwiach nakleić znaczek informacyjny. Na terenie, gdzie akcja jest realizowana, udzielające pomocy służby medyczne będą miały możliwość sprawdzenia czy na lodówce jest znaczek akcji i ewentualnie skorzystać z zawartych w pudełku informacji, co może przełożyć się na szybsze i trafniejsze udzielenie pomocy. Na etapie pilotażu, akcja skierowana jest do osób starszych, chorych i samotnych z terenu miasta Wejherowa. Docelowo z pudełka może skorzystać każda zainteresowana osoba.

Do prac nad kartą informacyjną  zostali zaproszeni przedstawiciele środowisk medycznych i innych instytucji pomocowych.  Został opracowany znak graficzny akcji oraz pozyskano od sponsora, firmy RPC BEBO POLSKA, Sp. z o.o. ponad 2000 plastykowych pudełek z przeznaczeniem na pilotaż akcji.

Patronat nad akcją sprawuje prezydent miasta Wejherowa, Krzysztof Hildebrandt, który oficjalnie rozpoczął ją konferencją prasową w dniu 25.11.2013r.

Od dnia rozpoczęcia pudełka wraz z naklejkami i Kartą Informacyjną można pobierać  w Ratuszu, Urzędzie Miejskim przy ul. 12 Marca oraz wejherowskim MOPS.

Każda zainteresowana przystąpieniem do akcji osoba otrzyma pakiet składający się z:

  • pudełka,
  • arkusza  z naklejkami na pudełko oraz dużą naklejkę na lodówkę,
  • Karty Informacyjnej do samodzielnego wypełnienia.

Dodatkowo kartę informacyjną można samodzielnie wydrukować z plików dostępnych na stronach internetowych Urzędu Miasta Wejherowa oraz MOPS Wejherowo.

25.06.2014 w Urzędzie Miasta w Wejherowie odbyło się spotkanie podsumowujące pilotaż akcji. Do udziału z spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele władz i instytucji z terenu powiatu wejherowskiego celem zaproponowania rozszerzenia zasięgu akcji na cały powiat.

W ramach ścisłej współpracy z oddziałem ratunkowym Szpitala Specjalistycznego  w Wejherowie w czerwcu 2014r. dokonano modyfikacji karty informacyjnej tak aby dostosować ją do rzeczywistych potrzeb – ratownicy medyczni wykorzystywali kilkakrotnie pudełko przy interwencjach medycznych i na spotkaniu podsumowującym przedstawili swoje uwagi.

Na terenie miasta Wejherowa wydano łącznie ok. 2000 pudełek wraz z naklejkami   i kartami informacyjnymi. Napływają też informacje o samodzielnym drukowaniu naklejek  i kart przez mieszkańców miasta i wykorzystywaniu podobnych pudełek i innych pojemników celem umieszczenia w nich istotnych informacji o stanie zdrowie.

Z uwagi na dużą ilość telefonów i maili z prośbami o umożliwienie samodzielnego wydruku naklejek poniżej zamieszczamy odpowiednie pliki:

Wzór Karty Informacyjnej: pobierz PDF [0]
Naklejka na duże pudełka z logiem Wejherowa i MOPS dla mieszkańców Wejherowa i okolic: pobierz PDF [1]
Naklejka na duże pudełka bez logotypów inicjatorów akcji: pobierz PDF [2]
Naklejka na mniejsze pudełka z logiem Wejherowa i MOPS dla mieszkańców Wejherowa i okolic: pobierz PDF [3]
Naklejka na duże pudełka bez logotypów inicjatorów akcji: pobierz PDF [4]

Specjalnie dla współpracujących z naszym Ośrodkiem instytucji umieszczamy również naklejki w formacie CDR (program Corel Draw w wersji 11.0) z miejscem na wstawienie ewentualnego logo sponsora druku naklejek:

Naklejka na duże pudełka: pobierz CDR [5]
Naklejka na mniejsze pudełka: pobierz CDR [6]