terminy wypłat świadczeń – luty 2017

Świadczenia Rodzinne,  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

  • 22.02.2017r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00
  • 23.02.2017r.  osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
  • 24.02.2017r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 12.30
  • 27.02.2017r.  osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
  • 28.02.2017r.  osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już decyzję i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłata będzie realizowana w dniach:

  • 16.02.2017r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
  • 17.02.2017r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 12.30
  • 20.02.2017r.  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

  • 21.02.2017 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi wypłacone zostaną do dnia 28 lutego 2017r. na podane konta bankowe.