TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – CZERWIEC 2023

 

Świadczenia Rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

  • 23.06.2023r. osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 12.30
  • 26.06.2023r. osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
  • 27.06.2023r. osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
  • 28.06.2023r. osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
  • 29.06.2023r. osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

 

Świadczenie wychowawcze (program 500+) od CZERWCA 2022 roku realizuje ZUS.

 

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w KASIE Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

  • 20.06.2023r. w godzinach 10.00 – 14.00

 

Świadczenia realizowane PRZELEWAMI bankowymi:

  • 22.06.2023r. – fundusz alimentacyjny
  • zasiłki STAŁE realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca
  • Świadczenia rodzinne (w tym m.in. zasiłek pielęgnacyjny) realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca.