Akcja pomocy „Tosia”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie włącza się do akcji pomocy „Tosia”. Dziewczynka potrzebuje dużej pomocy od każdego z nas. U Tosi wykryto Rdzeniowy Zanik Mięśni typu 2 –chorobę, która sprawia, że każdego dnia umierają jej mięśnie, najpierw te odpowiedzialne za poruszanie, a następnie te, służące do oddychania.

Do akcji zostaliśmy nominowani przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Wejherowie, my  natomiast nominujemy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie, Prokuraturę Rejonową w Wejherowie oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Inspektorat w Wejherowie.