TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – LUTY 2021

Świadczenia Rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:
• 19.02.2021r. osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 12.30
• 22.02.2021r. osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
• 23.02.2021r. osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
• 24.02.2021r. osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
• 25.02.2021r. osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już decyzję/informację i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłacane będą w dniach:
• 15.02.2021r. osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
• 16.02.2021r. osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 14.00
• 17.02.2021r. osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:
• 18.02.2020 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi:
• 17.02.2021r. – zasiłek stały
• 18.02.2021r. – fundusz alimentacyjny

Świadczenia rodzinne oraz świadczenia wychowawcze realizowane zgodnie z decyzjami i informacjami do 30 dnia miesiąca.