TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – MARZEC 2021

Świadczenia Rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:
• 24.03.2021r. osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00
• 25.03.2021r. osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
• 26.03.2021r. osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 12.30
• 29.03.2021r. osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
• 30.03.2021r. osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00
Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już decyzję/informację i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłacane będą w dniach:
• 18.03.2021r. osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
• 19.03.2021r. osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 12.30
• 22.03.2021r. osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00
Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:
• 23.03.2020 w godzinach 10.00 – 14.00
Świadczenia realizowane przelewami bankowymi:
• 18.03.2021r. – zasiłek stały
• 24.03.2021r. – fundusz alimentacyjny
Świadczenia rodzinne oraz świadczenia wychowawcze realizowane zgodnie z decyzjami i informacjami do 30 dnia miesiąca.