TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – STYCZEŃ 2022

Świadczenia Rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

24.01.2022r. osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00

25.01.2022r. osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00

26.01.2022r. osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00

27.01.2022r. osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00

28.01.2022r. osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 12.30

Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już informację drogą mailową i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłacane będą w dniach:

18.01.2022r. osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00

19.01.2022r. osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 14.00

21.01.2022r. osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 12.30

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w KASIE Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

20.01.2022 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane PRZELEWAMI bankowymi:

24.01.2022r. – fundusz alimentacyjny

zasiłki STAŁE realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca

Świadczenia rodzinne (w tym m.in. zasiłek pielęgnacyjny) oraz świadczenia wychowawcze (500+) realizowane zgodnie z decyzjami i informacjami do 30 dnia miesiąca.