TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – MARZEC 2022

 

Świadczenia Rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:
* 24.03.2022r. osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00
* 25.03.2022r. osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 12.30
* 28.03.2022r. osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
* 29.03.2022r. osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
* 30.03.2022r. osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00
Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłacane będą w dniach:
* 17.03.2022r. osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
* 18.03.2022r. osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 12.30
* 21.03.2022r. osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00
Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w KASIE Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:
* 22.03.2022 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane PRZELEWAMI bankowymi:
* 23.03.2022r. – fundusz alimentacyjny
* zasiłki STAŁE realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca
* Świadczenia rodzinne (w tym m.in. zasiłek pielęgnacyjny) oraz świadczenia wychowawcze (500+) realizowane zgodnie z decyzjami i informacjami do 30 dnia miesiąca.