TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – SIERPIEŃ 2023

Świadczenia Rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

  • 24.08.2023r. osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00
  • 25.08.2023r. osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 12.30
  • 28.08.2023r. osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
  • 29.08.2023r. osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
  • 30.08.2023r. osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

 

Świadczenie wychowawcze (program 500+) od CZERWCA 2022 roku realizuje ZUS.

 

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w KASIE Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

  • 22.08.2023r. w godzinach 10.00 – 14.00

 

Świadczenia realizowane PRZELEWAMI bankowymi:

  • 24.08.2023r. – fundusz alimentacyjny
  • zasiłki STAŁE realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca
  • Świadczenia rodzinne (w tym m.in. zasiłek pielęgnacyjny) realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca.