TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – PAŹDZIERNIK 2023

Świadczenia Rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

  • 24.10.2023r. osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00

  • 25.10.2023r. osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00

  • 26.10.2023r. osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00

  • 27.10.2023r. osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 12.30

  • 30.10.2023r. osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00Świadczenie wychowawcze (program 500+) od CZERWCA 2022 roku realizuje ZUS.

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w KASIE Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

  • 19.10.2023r. w godzinach 10.00 – 14.00Świadczenia realizowane PRZELEWAMI bankowymi:

  • 24.10.2023r. – fundusz alimentacyjny

  • zasiłki STAŁE realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca

  • Świadczenia rodzinne (w tym m.in. zasiłek pielęgnacyjny) realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca.