TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – LUTY 2024

Świadczenia Rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

  • 22.02.2024r.   osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
  • 26.02.2024r.   osoby o nazwiskach od litery do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
  • 27.02.2024r.   osoby o nazwiskach od litery do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

    Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w KASIE Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

  • 20.02.2024r. w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane PRZELEWAMI bankowymi:

  • 21.02.2024r. – fundusz alimentacyjny
  • zasiłki STAŁE realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca
  • Świadczenia rodzinne (w tym m.in. zasiłek pielęgnacyjny)  realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca.