TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – KWIECIEŃ 2023

Świadczenia Rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

  • 21.04.2023r. osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 12.30
  • 24.04.2023r. osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
  • 25.04.2023r. osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
  • 26.04.2023r. osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
  • 27.04.2023r. osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenie wychowawcze (program 500+) od CZERWCA 2022 roku realizuje ZUS.

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w KASIE Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

  • 18.04.2023r. w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane PRZELEWAMI bankowymi:

  • 20.04.2023r. – fundusz alimentacyjny
  • zasiłki STAŁE realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca
  • Świadczenia rodzinne (w tym m.in. zasiłek pielęgnacyjny) realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca.