TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ –CZERWIEC 2024

Świadczenia Rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

  • 25.06.2024r. osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
  • 26.06.2024r. osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
  • 27.06.2024r. osoby o nazwiskach od litery M do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w KASIE Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

  • 18.06.2024r. w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane PRZELEWAMI bankowymi:

  • 24.06.2024r. – fundusz alimentacyjny
  • zasiłki STAŁE realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca
  • Świadczenia rodzinne (w tym m.in. zasiłek pielęgnacyjny) realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca.